سپتامبر 2019

Home2019سپتامبر (Page 3)

بتن GFRC : امروزه ، تکنولوژی های جدید و گوناگون را در طراحی معماری شاهد هستیم. نرم افزارهای سه بعدی باعث شده اند که انواع فرم های معماری را معماران و طراحان داخلی را طراحی کنند. تمایل طراحان و کارفرمایان برای استفاده از مصالح متنوع