استخدامبا توجه به تحصیلات خود، علاقه مندید در کدام یک از قسمت های شرکت مشغول به کار شوید؟
کادر دفتری و اداریدفتر فنی و اجراییطراحی داخلی و معماریفروش و بازاریابی


سوابق تحصیلیسوابق شغلیآشنایی با زبانهای خارجی


انگلیسی:

مهارت های کار با کامپیوترWindowsInternetPowerPointACCESSMicrosoft OfficeAutodesk Robot structural AnalysisAutocadAutocad StracturalBricscadSeismo StructV-raySketchupRevit3DMaxGraphisoft ArchicadFlow Architect Studio3DSweet home 3DAshampoo Home Designer ProAshampoo 3D Cad ProfessionalAutocad Civil 3dسازه 90سازه نگار

سایر اطلاعات