درخواست همکاری


در کدام یک از موارد زیر تمایل به همکاری با گروه مهندسی پیدایش سازه را دارید؟*
همکاری در زمینه ارایه خدمات مرتبط با صنعت معماری و ساختمانهمکاری در زمینه ابزارها و متریال های ساختمانیدرخواست اطلاعات جهت چگونگی دریافت نمایندگی شرکتهمکاری در زمینه تعریف یا معرفی پروژه های معماری و سهیم شدن در سودهمکاری در زمینه برگزاری همایشات و سمینارها

اطلاعات بیشتر جهت آشنایی و تماس با شما