مکان : خیابان آبشار دوم – مجتمع مسکونی فراز

مشخصات :  واحد آپارتمانی 180 متری

کارفرما : جناب آقای مهندس برزمهری

وضعیت : در حال بازسازی

تاریخ: