مکان : – خیابان جی شیر – بلوار آب – کوی بهارستان
زیربنا : 1600 متر مربع
مشخصات : 4 واحد 180 متری و 4 واحد 130 متری – 1 طبقه پارکینگ – 1طبقه سالن اجتماعات
کارفرما : آقای یزدی زاده و شریک
وضعیت : در حال اجرا

تاریخ: