مکان : خیابان بهارستان  – کوی فردوسی 1

مشخصات :  واحد آپارتمانی 150 متری

کارفرما : سرکار خانم بهین آیین

وضعیت : در حال بازسازی

تاریخ: