مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس : نام نمایشگاه : ارتقای پایه نظام مهندسی در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران تاریخ : 6 تا 9 مرداد 1398 شهر : تهران شماره های تماس : 09021235478 زمان برگزاری : 6 تا 9 مرداد سال 98 همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان تهران برگزارکننده : دفتر مقررات ملی ساختمان